Disclaimer

Copyright

Alle opgenomen gegevens, waaronder mede begrepen teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, logo’s, grafisch materiaal, handels- en merknamen en software, zijn eigendom van of in licentie bij het NL Talenten Fonds dan wel de betreffende rechthebbende(n). Deze gegevens worden beschermd op basis van het auteursrecht, merkenrecht en/of enig andere intellectueel eigendomsrecht. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op degene die gebruik maakt van (de gegevens van) deze site.  Het NL Talenten Fonds of de rechthebbende behoudt alle rechten met betrekking tot deze gegevens. De gegevens van deze site mogen slechts worden afgedrukt of gedownload voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NL Talenten Fonds is enig ander gebruik van deze gegevens, zoals onder andere het vermenigvuldigen, verspreiden en doorsturen aan derden, niet toegestaan.

disclaimer

Het NL Talenten Fonds besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter niet worden uitgesloten. Het NL Talenten Fonds is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door onjuistheden in de verstrekte informatie, door de verzending van informatie per internet en technische storingen. Het NL Talentenfonds is niet aansprakelijk indien aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten niet tijdig worden ontvangen en verwerkt en voor mogelijke gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Het NL Talentenfonds is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

colofon

Teksten: Geraedts Media, NL Talenten Fonds

Ontwerp, realisatie Website:  Valetti, Torin Internet Applications

Foto’s: Paul Bekkers Fotografie

Geven aan talenten

Talenten werken keihard om de top te bereiken. Met een financiële bijdrage dragen wij bij aan een nieuwe generatie grenzen-verleggers, hoogvliegers en recordbrekers.

U kunt talenten financieel steunen als bedrijf, fonds of als particulier. Wij zorgen er voor dat het geld bij de talenten terecht komt. De talenten staan in de startblokken. Helpt u ze mee op weg naar de finish?

Doneer

Share this page