Over ons

NL Talenten fonds

Talenten zijn een meerwaarde voor onze maatschappij.
Het NL Talenten Fonds is een nationaal, onafhankelijk fonds voor jonge talenten, actief in sport, cultuur en onderwijs. Het is ons doel om snelle, doelgerichte financiële steun te geven aan toptalenten tussen de 15 en 30 jaar, zodat ze essentiële stappen in hun ontwikkeling kunnen maken.

Wij doen dit omdat we geloven in talent.

Jonge talenten hebben het unieke vermogen om ons te ontroeren, om ons te inspireren en te laten stralen van trots. Zij kunnen ons Nederlanders letterlijk in beweging brengen. Zij kunnen Nederland verder brengen.

NL Talenten Fonds wil iedereen bewust maken van deze meerwaarde voor onze maatschappij. En wij willen de talenten graag iets teruggeven; in de vorm van een eigen platform waar ze hun ervaringen kunnen delen én door ze financiële ondersteuning te bieden waar en wanneer nodig.

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk talenten verder te helpen
De vraag naar acute financiële steun van talenten is groot, en blijft groeien. Het is de ambitie van het NL Talenten Fonds om hierin mee te groeien en zoveel mogelijk talenten te steunen in hun ontwikkeling. Daar zijn meer middelen voor nodig dan nu beschikbaar zijn.

Wij zoeken daarom supporters (particulieren, fondsen en bedrijven) die financieel willen bijdragen. Wij gaan graag nieuwe samenwerkingen aan en staan open voor alle verfrissende ideeën die bijdragen aan de groei van al die bijzondere talenten die Nederland rijk is.

lees meer

Organisatie

ANBI Stichting
Het NL Talenten Fonds is een onafhankelijke stichting met een status als Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur
M. Bos (voorzitter)
Marischa van Zantvoort (secretaris)
Bram van Dijck (penningmeester)

Directeur
Maarten Meiners

Projectleider
Anneke Jansen (parttime)

Vrijwilligers/Adviseurs
Siwa Hsu
Wilfred Hoogendoorn (communicatie)
Job van Rijckevorsel (partnerships)
Jeroen Holtrop (jongeren en maatschappij)

Vacatures
fondsenwerver

Geïnteresseerden in werken voor het NL Talenten Fonds, als professional of vrijwilliger, kunnen contact opnemen met Anneke op het mailadres anneke@nltalentenfonds.nl.

Adviesraad
Edith Bosch
André Heuvelman
Esther Pardijs

Talenten Adviesraad
Geertje Hadderingh
Jules Baeten

Werkwijze
Het NL Talenten Fonds gaat uit van unieke benadering van talent. Ieder talent heeft zijn eigen uitdagingen. Wij bekijken ieder talent afzonderlijk en met objectieve blik.

Voor beoordeling van een aanvraag kijken wij naar onze criteria en maken gebruik van ons netwerk van adviseurs en de adviesraad. Wij laten ons ook adviseren over onze strategie door de talenten adviesraad.

Wij streven ernaar aanvragen zo snel mogelijk te beantwoorden en snel te kunnen reageren op urgente financieringsvragen.

Wij scouten talent tussen de 15 en 30 jaar in samenwerking met gerenommeerde opleidingen, professionals in het vak en andere organisaties in talentontwikkeling.

beleid

Privacybeleid
Het NL Talenten Fonds handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het realiseren van de statutaire doelstellingen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor individuele communicatie en niet voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De verwerking van persoonsgegevens is beveiligd.
Het NL Talenten Fonds is gestart met een AVG dossier waarin het bijhoudt waar welke informatie wordt opgeslagen. Het privacy beleid maakt deel uit van dit dossier.

Samenwerken

Om zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar te krijgen en ervoor te zorgen dat deze middelen bij die toptalenten terechtkomen die het het meest nodig hebben werken wij graag samen met partijen die onze missie delen.

Zo werken wij op het gebied van Sport samen met het Yvonne van Gennip Talenten Fonds. Op het gebied van Cultuur met Classic Young Masters , Theater Vooropleiding Amersfoort en de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Zie de links onder aan deze pagina.

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met anneke@nltalentenfonds.nl.

Branchevereniging
Het NL Talenten Fonds is aangesloten bij de FIN (Fondsen in Nederland). De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.

Ambassadeurs

tinka offereins

'Ik vind het mooi dat het NL Talenten Fonds talenten een zetje in de rug kan geven om ze dichter bij hun droom te helpen. Ze werken hard voor hun doelen en kunnen hierin een voorbeeld zijn voor andere jonge mensen, of dat nou in de sport, cultuur of onderwijs sector is. Zelf heb ik ook altijd dromen en doelen gehad voor mijn sport en weet ik dat je soms veel moet investeren en opzij zetten om dit te halen. Het initiatief van het NLTF kan hier net de bijdrage geven die nodig is voor de verdere ontwikkeling van talenten. Daar zet ik me graag voor in!'

NLTalentenfonds heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat u een schenking kunt doen met een belastingvoordeel. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Lees meer

Samenwerkingen

Yvonne van Gennip Talent Fonds

sport

Nationaal Fonds voor de Sport

sport

Theater vooropleiding Amersfoort

cultuur

Classic Young Masters

cultuur

Koninklijk Conservatorium Dans

cultuur

Branchevereniging FIN

 

De Nieuwe Gevers

 

Talent Empowerment

 

Share this page